ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง e-Mail : rayjc@coj.go.th

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง เข้าเยี่ยมและแสดงความยินดีกับอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 2 เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง เข้าเยี่ยมและแสดงความยินดีกับอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 2 เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง
         เมื่อวันที่ 4  ตุลาคม ๒๕61 นางสาวเปรมรัตน์ วิจารณาญาณ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง  พร้อมด้วยคณะศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง เข้าเยี่ยมและแสดงความยินดี นายนำ กรุยรุ่งโรจน์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 2 เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ณ ศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 2 ต.ท่าประดู่ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง


เอกสารแนบ