ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง e-Mail : rayjc@coj.go.th

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยองให้การต้อนรับนางพวงชมพู เปรมประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระยอง ที่เข้าเยี่ยมคารวะและหารือปรึกษาข้อราชการ เนื่องในโอกาสที่ย้ายมารับราชการที่จังหวัดระยอง

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยองให้การต้อนรับนางพวงชมพู เปรมประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระยอง ที่เข้าเยี่ยมคารวะและหารือปรึกษาข้อราชการ เนื่องในโอกาสที่ย้ายมารับราชการที่จังหวัดระยอง
              เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561 นางสาวเปรมรัตน์ วิจารณาญาณ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง พร้อมคณะศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง ให้การต้อนรับ นางพวงชมพู เปรมประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระยอง ที่เข้าเยี่ยมคารวะและหารือปรึกษาข้อราชการ เนื่องในโอกาสที่ย้ายมารับราชการที่จังหวัดระยอง


เอกสารแนบ