ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง e-Mail : rayjc@coj.go.th

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง ออกให้บริการเผยแพร่กฎหมายตามโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างร้อยยิ้ม คืนความสุขให้ประชาชน” ครั้งที่ ๑๒

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง ออกให้บริการเผยแพร่กฎหมายตามโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างร้อยยิ้ม คืนความสุขให้ประชาชน” ครั้งที่ ๑๒
เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 เมื่อเวลา 08.30 น. นางสาวเปรมรัตน์ วิจารณาญาณ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง  มอบหมายให้นายโอภาส ดีงาม นิติกรชำนาญการ พร้อมกับคณะทำงาน ออกให้บริการเผยแพร่กฎหมายร่วมกับจังหวัดระยองตามโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างร้อยยิ้ม คืนความสุขให้ประชาชน” จังหวัดระยอง ครั้งที่  12 ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ วัดบึงตากาด หมู่ที่ 4 ตำบลป่ายุบในอำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง


เอกสารแนบ