ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง e-Mail : rayjc@coj.go.th

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยองจัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยองจัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"
เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2561 เวลา 07.00 – 12.00  นาฬิกา นางสาวเปรมรัตน์ วิจารณาญาณ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง พร้อมคณะศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยองจัดกิจกรรม จิตอาสา “เราทำ ดี ด้วยหัวใจ” ซึ่งสำนักงานศาลยุติธรรมกำหนดให้จัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีพิธีกล่าวคำปฏิญาณ “เราทำดี ด้วยหัวใจ” และมีกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ Big Clearing Day บริเวณศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง และร่วมกันปลูก – ขยายพันธุ์ต้นรวงผึ้งเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง


เอกสารแนบ