ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง e-Mail : rayjc@coj.go.th

นางสาวเปรมรัตน์ วิจารณาญาณ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกทักษะอาชีพระยะสั้น “การตัดผมชาย” ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดระยอง

นางสาวเปรมรัตน์ วิจารณาญาณ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกทักษะอาชีพระยะสั้น “การตัดผมชาย” ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดระยอง
เมื่อวันที่ 9  กันยายน 2561 เวลา 10.00 น. นางสาวเปรมรัตน์ วิจารณาญาณ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกทักษะอาชีพระยะสั้น “การตัดผมชาย” ซึ่งจัดโดยศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดระยอง เพื่อสร้างทักษะอาชีพ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเด็กและเยาวชน ไม่ให้หวนกลับมากระทำความผิดซ้ำอีก โดยฝึกอบรมทุกวันพุธ                             ของสัปดาห์ ตั้งแต่เวลา 10.00 – 12.00 น. เริ่มเรียนตั้งแต่วันพุธที่ 5 กันยายน เป็นต้นไป


เอกสารแนบ