ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง e-Mail : rayjc@coj.go.th

นางสาวเปรมรัตน์ วิจารณาญาณ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง เข้าร่วมพิธีเปิด “โครงการร่วมใจไกล่เกลี่ย ประจำปี 2561” ณ ศาลาประชาคม จังหวัดระยอง

นางสาวเปรมรัตน์ วิจารณาญาณ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง เข้าร่วมพิธีเปิด “โครงการร่วมใจไกล่เกลี่ย ประจำปี 2561” ณ ศาลาประชาคม จังหวัดระยอง
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม ๒๕61 เวลา 08.30 น. นางสาวเปรมรัตน์ วิจารณาญาณ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง เข้าร่วมพิธีเปิด “โครงการร่วมใจไกล่เกลี่ย ประจำปี 2561” ซึ่งศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยองร่วมกับศาลจังหวัดระยองจัดขึ้น และร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ทางกฎหมายในหัวข้อความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท  ให้แก่ผู้นำชุมชนและประชาชน เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของคู่ความในการยุติข้อพิพาท ด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง


เอกสารแนบ