ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง e-Mail : rayjc@coj.go.th

นางสาวเปรมรัตน์ วิจารณาญาณ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง ได้เป็นประธานในพิธีการลาสิกขาสามเณร จำนวน 9 รูป ในโครงการ “บรรพชาสามเณร เฉลิมพระเกียรติ 86 พรรษา”

นางสาวเปรมรัตน์ วิจารณาญาณ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง ได้เป็นประธานในพิธีการลาสิกขาสามเณร จำนวน 9 รูป ในโครงการ “บรรพชาสามเณร เฉลิมพระเกียรติ 86 พรรษา”
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 นาฬิกา นางสาวเปรมรัตน์ วิจารณาญาณ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง ได้เป็นประธานในพิธีการลาสิกขาสามเณร จำนวน 9 รูป ในโครงการ “บรรพชาสามเณร เฉลิมพระเกียรติ 86 พรรษา” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชการที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 89 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ณ วัดหนองสนม อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ซึ่งมีผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมพิธี โดยโครงการนี้ประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง เป็นการเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนผู้หลงผิด ได้ใกล้ชิดกับคำสอนของพุทธศาสนา เพื่อนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตเมื่อลาสิกขาไปแล้วเพื่อความเจริญในชีวิตต่อไป


เอกสารแนบ