หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง e-Mail : rayjc@coj.go.thลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
เกร็ดความรู้
ประกาศ/คำสั่ง
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

39

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 น. นางสาวเปรมรัตน์ วิจารณาญาณ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง พร้อมด้วยคณะข้าราชการในสังกัด เข้าเยี่ยมอาการป่วยพร้อมมอบกระเช้าเยี่ยม  เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่นายพงศ์พันธ์ ชื่นศิริกาญจน์ นิติกร กลุ่มงานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ ณ โรงพยาบาลศรีระยอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 4
พ.97/61
นัดไกล่เกลี่ยชี้สืบ
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
อ.2/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
อ.31/61
นัดสืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
อ.6/60
นัดพิจารณายุติคดี ล.2
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.