หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง e-Mail : rayjc@coj.go.thลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ศาลอาญาคดีทุจริตฯ
เกร็ดความรู้
ประกาศ/คำสั่ง
ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง
  1. การเปิดให้บริการจ่ายเงินให้คู่ความ ผู้มีสิทธิหรือเจ้าหนี้ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
  2. การใช้ระบบบริการข้อมูลคดีศาลยุติธรรม (CIOS)
  3. ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านในการติดต่อราชการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง
  4. การให้บริการรับชำระเงินด้วยบัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือการรับโอนเงินทางอินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Banking)
  5. รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจดทะเบียนเป็นผู้ประนีประนอมคดีครอบครัวในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง ประจำปี 2561
  6. การจดทะเบียนผู้ประนีประนอมคดีครอบครัวในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง ประจำปี พ.ศ. 2561
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

24

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 11.30 น. นางสาวเปรมรัตน์ วิจารณาญาณ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง พร้อมด้วยคณะศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง เข้าร่วมฟังบรรยายโครงการเผยแพร่ความรู้ทางด้านกฎหมายและวิธีพิจารณาพิพากษาคดี ของข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม เรื่อง “หลักเกณฑ์และวิธีการส่งเอกสารและการประกาศนัดไต่สวนโดยวิธีลงโฆษณาทางสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ” ผ่านระบบสื่อสารทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) ณ ห้องไกล่เกลี่ย ชั้น 2 อาคารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง
อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 2
มต.14/61
ครบ 30 วัน
เวลา 09:00
อ.43/61
นัดสอบถาม
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 09:00