หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง e-Mail : rayjc@coj.go.thลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
เกร็ดความรู้
ประกาศ/คำสั่ง
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

25

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 12.00 – 12.30  นาฬิกา นางสาวเปรมรัตน์ วิจารณาญาณ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง และนางศศิธร สุขศิริ ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง ได้ร่วมจัดรายการวิทยุ “รายการข่าวสารจากศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง” โดยมี นายโอภาส ดีงาม นิติการชำนาญการ กลุ่มงานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ เป็นผู้ดำเนินรายการ ออกอากาศทางสถานีวิทยุราชดำริสัมพันธ์ เอฟ.เอ็ม 102.75 เมกกะเฮิร์ต เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กฎหมายแก่ประชาชน โดยนำเสนอเรื่อง “ความรู้เกี่ยวกับการพิจารณาคดีของศาลเยาวชนและครอบครัว ในส่วนบทบาทหน้าที่ของผู้พิพากษาสมทบ” และสามารถรับฟังย้อนหลังได้จากเว็ปไซต์ www.rayjc.coj.go.th
อ่านข่าว